RENOVATIE VAN WONINGEN
BOVEN WINKELS

van minder naar meer waarde

Het is veel gemeenten een doorn in het oog: leegstand boven winkels in de binnenstad. Het devalueert het straatbeeld en gaat ten koste van de levendigheid en de veiligheid, met name in de avonduren. Redd redevelopers beschouwt het als zijn taak deze negatieve tendens om te buigen: van minder waarde naar meerwaarde. Redd renoveert en revitaliseert. Onder onze regie worden etages en bovenwoningen op duurzame en voortvarende wijze vernieuwd en gemoderniseerd. Beter voor de middenstand, beter voor de bewoners en beter voor het leefklimaat. Hiermee sluit Redd ook aan op de trend onder een toenemend aantal jongeren dat traditionele wijken als woonbestemming links laat liggen en zich aangetrokken voelt tot de dynamiek van stadscentra. De professionele aanpak van Redd wordt aangemoedigd door gemeenten die hieraan doorgaans alle medewerking verlenen. Wij hebben ervaring met het in oude luister herstellen van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, zijn goed ingevoerd in bestemmingsplannen en onderhouden goede contacten met functionarissen, afdelingen en commissies bij gemeenten.

projecten

Correspondentie
Postbus 242
5260 AE Vught

LinkedIn

Heeft u een vraag of opmerking, neem gerust contact met ons op.

© Redd redevelopers